Machinae novae

Predstavljamo nove naprave Fausta Vrančića iz djela Machinae novae Fausti Verantii Siceni cum declaratione Latina Italica Hispanica Gallica et Germanica, Venecija, 1515./1516. s hrvatskim prijevodom teksta Tumačenje strojeva koje smo izumili  dr. sc. Vladimira Muljevića. Prijevod je objavljen u sklopu pretiska djela Machinae novae Fausti Verantii Siceni cum declaratione Latina, Italica, Hispanica, Gallica et Germanica, Zagreb : Novi Liber ; Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 1993.